Våra samarbeten

Vi jobbar alltid för att kunna bidra till en positiv social utveckling och är därför stolta över att kunna presentera våra samarbeten.
Jackfruit Foundation
Ett samarbete med Jackfruit Foundation där du som kund, för varje tvål köpt, bidrar med att ett barn kan få ett tillfälle kvällsundervisning. 
Kvällsundervisning, Zawadi och Jackfruit
Jackfruit Foundation är en icke-vinstdrivande del av Jackfruit Finance som fokuserar på att erbjuda gratis utbildning till barn i Kenya.
Som en del för att uppnå visionen har ett kvällsprogram med undervisning inom ingenjörskonst, matematik och musik startats. Programmen inkluderar en lektion i veckan där lärarna är volontärer. Lärare gör alltså detta frivilligt och arbetar inom olika branscher, allt från ingenjörer till lärare och besitter stora kunskaper inom deras respektive områden. Två lärare har en grupp på 10-20 barn. Detta gör att barnen får möjlighet att lära sig om saker som inte ingår i den Kenyanska läroplanen. 
Zawadi och Jackfruit kvällsundervisning
I nuläget ingår 2 skolor och 40 barn i programmet. Till nästa termin ska detta expandera till över 300 barn på 17 olika skolor runt om i Nairobi. Nya kurser inom andra områden kommer också erbjudas, allt för att kunna ge barnen möjlighet att upptäcka något de inte haft vetskap om tidigare. 
Pengarna som du bidrar med går till skolmaterial som böcker, pennor, teknisk utrustning med mera för att kunna göra detta till ett framgångsrikt program som främjar många barns skolgång. Utbildning är en otroligt viktig del för utvecklingen av ett land men framförallt det viktigaste; ge barn en möjlighet och framtidstro.