Vår modell_draft

 Vi jobbar efter att vara ett så transparant företag som möjligt där vi kan visa upp vad vi gör och varför. Något som vi tror skapar tillit i samtliga led, en förutsättning för företag idag.

Därför har vi valt att visa upp vad varje krona av varje tvål går till, så att du som kund kan vara trygg att det inte döljer sig massa utgifter som går emot dina värderingar.
Beräknat på en volym om 1000st tvålar så ser våra kostnader ut enligt nedan:

Kostnadspost Kostnad [sek]
Moms 25
Råvaror 20
Arbete 10
Lagerhantering 10
Utvecklingsfond (1) 10
Admin 10
Emballage 10
Kvällsundervisning (2) 7
Koldioxidkompensering (3) 7
Frakt Kenya - Sverige 6
Läkemedelsverket (4) 5
Vinst 5

 

1. Att hålla god kvalité och en intressant produktportfölj kräver kontinuerliga investeringar, ibland stora. För att kunna göra dessa avsätter vi en summa för varje tvål till något som vi kallar en utvecklingsfond. En fond för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och bidra med värde

2. Ett samarbete med Jackfruit Foundation där du som kund, för varje tvål köpt, bidrar med att ett barn kan få ett tillfälle kvällsundervisning. 

Jackfruit Foundation är en icke-vinstdrivande del av Jackfruit Finance som fokuserar på att erbjuda gratis utbildning till barn i Kenya.

Som en del för att uppnå visionen har ett kvällsprogram med undervisning inom ingenjörskonst, matematik och musik startats. Programmen inkluderar en lektion i veckan där lärarna är volontärer. Lärare gör alltså detta frivilligt och arbetar inom olika branscher, allt från ingenjörer till lärare och besitter stora kunskaper inom deras respektive områden. Två lärare har en grupp på 10-20 barn. Detta gör att barnen får möjlighet att lära sig om saker som inte ingår i den Kenyanska läroplanen. 

I nuläget ingår 2 skolor och 40 barn i programmet. Till nästa termin ska detta expandera till över 300 barn på 17 olika skolor runt om i Nairobi. Nya kurser inom andra områden kommer också erbjudas, allt för att kunna ge barnen möjlighet att upptäcka något de inte haft vetskap om tidigare. 

Pengarna som du bidrar med går till skolmaterial som böcker, pennor, teknisk utrustning med mera för att kunna göra detta till ett framgångsrikt program som främjar många barns skolgång. Utbildning är en otroligt viktig del för utvecklingen av ett land men framförallt det viktigaste; ge barn en möjlighet och framtidstro.

3. Kompensering av koldioxidutsläpp som genererats av frakt (väg och sjö) genom plantering av träd. 

4. För att du som kund ska kunna känna dig trygg när du handlar tvål och andra liknande produkter (samlingsnamn kosmetiska produkter) så kontrollerar läkemedelsverket allt som säljs på den Svenska marknaden. För att de ska kunna utföra kontrollerna behöver de utfärda en administrativ avgift.