EKONOMIN

sedel, zimbabwe dollar. Bidra till utveckling av usatta samhällen
Lokala tidningar. Var med till en positiv förändring
Turister på safari i Kenya. Zawadi hjälper till att stärka den lokala ekonomin

Den kenyanska ekonomin krympte 2020 med 0,3 procent. Det var första gången sedan 1992 som Kenya hade negativ tillväxt. Året innan hade BNP vuxit med över 5 procent. Enligt Utrikespolitiska institutet beror i hög grad tillbakagången på coronapandemin, som lett till att omkring 730 000 arbetstillfällen har försvunnit. Särskilt hårt har den för landet så viktiga turistsektorn drabbats, där har inkomsterna fallit med över 40 procent. Byggbranschen har dock expanderat med 11 procent, mycket på grund av flera stora infrastrukturprojekt. Kenya har generellt en mer utvecklad och diversifierad ekonomi jämfört med sina grannländer.

Tillbaka

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Hitta din favorit

1 av 4