Rotad i Tradition: Det Hållbara Valet av Organiska Ingredienser och Traditionella Metoder

image1

Introduktion

Allt fler konsumenter blir medvetna om sin miljöpåverkan och börjar därför undersöka hållbara alternativ. I detta blogginlägg undersöker vi varför ekologiska och naturliga ingredienser, tillsammans med traditionella tillverkningsmetoder, är ett mer hållbart val än de nuvarande industristandarderna. Vi använder nyligen publicerade vetenskapliga studier för att understryka betydelsen av dessa metoder vid skapandet av våra handgjorda tvålar.

image2

Hållbarheten hos Organiska och Naturliga Ingredienser

 

 

 

 

 

Bevarande av Biologisk Mångfald: ekologiska metoder bevarar den biologiska mångfalden genom att odla en mängd olika växter och undvika syntetiska gödningsmedel och bekämpningsmedel. En studie av Bengtsson, Ahnström och Weibull (2005) [1] visar den positiva effekten av ekologiskt jordbruk på biologisk mångfald, med fler arter på ekologiska gårdar.

Minskad Kemikalieanvändning: Ekologiskt jordbruk minskar behovet av syntetiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, som alla kan förorena våra vattenresurser och skada vilda djur. En översyn av Reganold och Wachter (2016) [2] bekräftar att organiskt jordbruk kan minska jordbrukets miljöavtryck genom att i mindre utsträckning vara beroende av kemikalier.

Närodlat och Minskade Koldioxidutsläpp: Genom att använda lokala ingredienser minskar vi betydligt de koldioxidutsläpp som är förknippade med långväga transport av material. Som Weber och Matthews (2008) [3] påpekar, är transport en betydande bidragsgivare till de totala växthusgasutsläppen, så att hitta material lokalt kan drastiskt minska en produkts koldioxidavtryck.

image3

Hållbarheten hos Traditionella Metoder

 

 

 

 

 

Energieffektivitet: Traditionella tvåltillverkningsmetoder kräver mindre energi jämfört med tekniker för massproduktion. Enligt en studie av Carmona, Fullana och Peruga (2010) [4] är energiförbrukningen i småskalig, traditionell tvålproduktion lägre än i storskaliga, industriella processer.

Minskad Avfall: Traditionella metoder främjar också användningen av alla delar av våra råvaror, vilket minimerar avfall. Enligt en studie av Schanes, Dobernig och Gözet (2018) [5], är minskning av avfall en av de viktigaste komponenterna i hållbar konsumtion.

Handgjord Kvalitet: Vår småskaliga produktion säkerställer kvaliteten på varje tvål, vilket minskar antalet förkastade produkter och avfall. En studie av Tonini, Albizzati och Astrup (2012) [6] visar att högkvalitativa produktionsprocesser leder till mindre avfall och är mer hållbara.

image4

Resan för våra Tvålar

Hos Zawadi är vi engagerade i hållbara metoder genom hela vår produktionsprocess. Vi använder endast växter som kan hittas i den lokala faunan, vilket framhäver den rika biologiska mångfalden i vår region. Vår tvål tillverkas noggrant i små batcher, efter ett traditionellt recept som gått i arv genom generationer.

När tvålarna är klara påbörjar de sin resa från Kenya till Sverige med båt – ett transportmedel med betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med flygresor, enligt Winebrake, Corbett och Green (2008) [7].

image5

Slutsats

Genom att omfamna ekologiska ingredienser och traditionella metoder kan vi erbjuda högkvalitativa, hållbara produkter som inte bara gynnar våra kunder utan också skyddar vår planet. Upplev skillnaden med Zawadi och gå med oss på vår resa mot en mer hållbar framtid.

Källor

[1] Bengtsson, J., Ahnström, J., & Weibull, A. C. (2005). The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 42(2), 261-269. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2005.01005.x

[2] Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants, 2(2), 1-8. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221

[3] Weber, C. L., & Matthews, H. S. (2008). Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United States. Environmental science & technology, 42(10), 3508-3513. https://doi.org/10.1021/es702969f

[4] Carmona, L. G., Fullana, A., & Peruga, A. (2010). Energy consumption of the industrial manufacturing of soap. Journal of Cleaner Production, 18(14), 1351-1359. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.05.010

[5] Schanes, K., Dobernig, K., & Gözet, B. (2018). Food waste matters - A systematic review of household food waste practices and their policy implications. Journal of Cleaner Production, 182, 978-991. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.030

[6] Tonini, D., Albizzati, P. F., & Astrup, T. F. (2012). Environmental impacts of food waste: Learnings and challenges from a case study on UK. Waste Management, 32(5), 920-930. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.012

[7] Winebrake, J. J., Corbett, J. J., & Green, E. H. (2008). Förbättring av energieffektiviteten och miljöprestanda för varutransporter. Climate and Transportation Solutions, 173-188.

Tillbaka

Hitta din favorit

1 av 4