RELIGION

Kyrka i Kenya
Moske i Kenya
Religion i Kenya
I Kenya är religion en stor del av människors liv. De allra flesta går till antagligen kyrkan eller moskén för att be varje vecka. Enligt den Kenyanska regeringen är drygt 85% av befolkningen kristna, 11% muslimer och resten är antagligen hinduer, sikher, baharier eller tillhör en traditionell religion. Kristna bor generellt sett mer inland medans de flest muslimer bor nere vid kusten som under historien har haft stort inflytande av araber genom handel och annat kulturellt utbyte. 
Tillbaka

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Hitta din favorit

1 av 4